Abdrill

Blog

Kiedy stosuje się horyzontalne przewierty sterowane (HDD)?

Zakładanie podziemnych instalacji liniowych niemal zawsze może odbywać się z użyciem technologii bezwykopowych, na przykład wierceń kierunkowych. Z uwagi na różne rodzaje projektów i ich wymagania warto jednak zawsze przemyśleć, […]

Czym są horyzontalne przewierty sterowane (HDD)?

Rosnące zapotrzebowanie na zakładanie podziemnych instalacji liniowych powoduje odejście od prac z użyciem tradycyjnych wykopów otwartych i pozytywnie wpływa na rozwój branży technologii bezwykopowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje […]

Jakie oprzyrządowanie jest niezbędne przy wykonywaniu przewiertów sterowanych?

Każde bezwykopowe wykonanie tunelu pod instalację liniową to odrębny projekt, do którego należy podejść w sposób indywidualny. Tylko tak można szybko i najmniejszym kosztem osiągnąć zamierzony cel i to w […]

Przewierty sterowane kiedyś a dziś. Co się zmieniło na przestrzeni lat?

Historia przewiertów kierunkowych sięga lat 60. ubiegłego wieku i, jak to zwykle bywa, związana jest z pewnym zapotrzebowaniem. Rozwój technologii HDD był możliwy, ponieważ na świecie pojawiły się potrzeby dotyczące […]

Jak wykonuje się przewierty pod drogami?

Przewierty pod drogami wykonywane są różnymi metodami technologii bezwykopowych. Na szczególną uwagę podczas takich prac warto zwrócić na metodę przewiertów HDD, która niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim tunel […]

Prowadzenie przewiertów w ciężkich warunkach gruntowo-wodnych. Co warto wiedzieć?

Trudne warunki gruntowo-wodne nie są przeszkodą do wykorzystywania technologii bezwykopowych. Dużą przewagę nad innymi metodami mają w takich sytuacjach przewierty sterowane HDD, co jest ich ogromną zaletą. Wystarczy w odpowiedni […]

Ekonomiczne aspekty stosowania technik bezwykopowych

Zakładanie nowych lub renowacja istniejących linii podziemnej infrastruktury często wiąże się z dodatkowymi pracami, na przykład wykonywaniem wykopów, rozbieraniem chodników, niszczeniem nawierzchni ulic lub odwadnianiem. Dotyczy to przede wszystkim projektów […]

Jakie standardy powinny spełniać rury, stosowane przy przewiertach?

Ogromną zaletą przewiertów sterowanych jest to, że można wykorzystywać je przy wielu projektach, ponieważ sprawdzają się w pracy z rurami wykonanymi z różnych materiałów. Mogą być to rury wykonane ze […]

Dlaczego przewierty sterowane są chętnie wykorzystywane przy układaniu instalacji rurociągowych?

Prace związane z układaniem instalacji rurociągowych lub ich modernizacją często odbywają się na terenach silnie zurbanizowanych. Stanowi to utrudnienie w dostępie do podziemnych sieci. Kłopotliwe jest zwłaszcza wykonywanie robót w […]