Czym są horyzontalne przewierty sterowane (HDD)?

Rosnące zapotrzebowanie na zakładanie podziemnych instalacji liniowych powoduje odejście od prac z użyciem tradycyjnych wykopów otwartych i pozytywnie wpływa na rozwój branży technologii bezwykopowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje metoda HDD, czyli horyzontalne przewierty sterowane. Umożliwiają one wykonywanie instalacji podziemnych bez naruszania ładu powierzchniowego. A co bardzo istotne, metoda ta pozwalają na omijanie istniejących już ciągów i innych przeszkód.

Charakterystyczną cechą przewiertów HDD jest funkcja sterowania, a więc na bieżąco można korygować przebieg wykonywanego tunelu, co znacznie ułatwia i przyspiesza realizację projektów. Jest to możliwe dzięki głowicy rozwiercającej, w której umieszczona jest sonda do lokalizacji. Urządzenie drąży tunel o stosunkowo małej średnicy, dzięki temu łatwiej jest nim sterować. Wytacza ono trasę dla głowic rozwiercających o większych rozmiarach.

Jakie zalety ma technologia HDD?

Na tle innych metod technologii bezwykopowych przewierty HDD wyróżnia ich największa zaleta, czyli możliwość sterowania i omijania przeszkód. Dzięki temu wykorzystywane są w różnych warunkach. Świetnie sprawdzają się w miejscach silnie zurbanizowanych, w których pod ziemią jest już mnóstwo innych instalacji. Z zastosowaniem metody HDD bez problemu można je ominąć, nie powodując przy tym uszkodzeń i przestojów w trakcie pracy.

Horyzontalne przewierty sterowane wykorzystywane są również w innych trudnych projektach. Metoda dysponuje urządzeniami o dużej sile i precyzji, dlatego często wybierana jest do pracy w nietypowych warunkach gruntowo-wodnych, na przykład na terenach górzystych. To też dobra metoda do przekraczania zbiorników wodnych i rzek. Użycie jej nie wymaga wypompowywania lub tamowania wody. Co ważne, każda praca wykonywana jest przy minimalnej ingerencji w ład powierzchniowy.