Technologie bezwykopowe w Bełchatowie

widok BełchatowaSpecjalizujemy się w technologiach bezwykopowych. Korzystamy z nich podczas realizacji prac na terenie Bełchatowa. Do technologii bezwykopowych zalicza się takie metody jak np. przewierty horyzontalne i sterowane oraz przeciski pod drogami. Wykorzystujemy je podczas robót związanych z montażem, wymianą, naprawą lub modernizacją liniowych instalacji podziemnych.
Technologie bezwykopowe można zastosować na każdym terenie niezależnie od panujących warunków. Przewierty i przeciski zwykle wykonujemy na obszarach silnie zurbanizowanych, ponieważ umożliwiają zamontowanie rur i przewodów pod drogami, chodnikami oraz torowiskami bez konieczności ich demontażu. Technologie bezwykopowe nie mają negatywnego wpływu na komunikację w mieście, a do tego są bezpieczne, przeprowadza się je w krótkim czasie, a koszty ich wykonania są niższe niż w przypadku tradycyjnych metod.

 

Bezwykopowe technologie wykorzystujemy również na terenach zielonych pod ochroną, ponieważ w małym stopniu ingerują w środowisko. Poza tym używamy ich do wykonania podziemnej infrastruktury przebiegającej pod wszystkimi typami dróg, ciekami wodnymi oraz na wzniesieniach, górkach.