Przewierty Tomaszów Mazowiecki

oczko wodneWykonujemy przewierty w Tomaszowie Mazowieckim. Usługi te polegają na tworzeniu przewiertów (np. pod drogą) o zakrzywionych trajektoriach, którymi możliwe będzie przeciągnięcie rur lub przewodów różnych liniowych instalacji podziemnych. Przewierty wykorzystywane są do montażu, modernizacji lub wymiany np. wodociągów, kanalizacji lub gazociągów.
W niektórych przypadkach przewierty horyzontalne są jedyną metodą umożliwiającą montaż podziemnych instalacji, ponieważ nie wymagają dostępu do powierzchni, pod którymi zostaną wykonane. Przeprowadzamy je np. na dużych skrzyżowaniach, terenach zielonych pod ochroną oraz obszarach, na których znajduje się silnie rozwinięta infrastruktura przemysłowa.

 

Jakie są zalety przewiertów horyzontalnych?

Przewierty horyzontalne mają wiele zalet. Pozwalają na skrócenie czasu prac związanych z wdrażaniem rur i przewodów instalacyjnych. Metoda ta nie wymaga organizacji dużej przestrzeni roboczej. To sprawia, że idealnie nadaje się do tworzenia przewiertów w dużych miastach, ponieważ nie utrudnia ruchu na drogach i innych szlakach komunikacyjnych. Horyzontalne przewierty w porównaniu do innych metod cechują się też mniejszą ingerencją w naturalne środowisko.