Dlaczego przewierty sterowane są chętnie wykorzystywane przy układaniu instalacji rurociągowych?

Prace związane z układaniem instalacji rurociągowych lub ich modernizacją często odbywają się na terenach silnie zurbanizowanych. Stanowi to utrudnienie w dostępie do podziemnych sieci. Kłopotliwe jest zwłaszcza wykonywanie robót w sposób konwencjonalny, czyli prowadzenie otwartych wykopów. Dużym ułatwieniem w takich sytuacjach jest wykorzystanie technologii bezwykopowych, które pozwalają na realizację projektu, a jednocześnie nie powodują dużych utrudnień w ruchu drogowym i codziennym funkcjonowaniu mieszkańców.

Spośród dostępnych technologii bezwykopowych dobrze przy układaniu instalacji rurociągowych radzą sobie przewierty sterowane. Ich wykorzystanie umożliwia realizację projektu szybko, bez utrudnień i stosunkowo tanio. Dużą zaletą przewiertów HDD jest funkcja sterowania, dzięki której możliwe jest ominięcie podziemnych przeszkód, w tym istniejących już instalacji. To bardzo ważne podczas realizacji prac na terenach miejskich, na których siatka rurociągów różnego rodzaju jest gęsta.

Zalety zakładania rurociągów z wykorzystaniem przewiertów HDD

Horyzontalne przewierty sterowane realizowane są etapami. Ważne przy zakładaniu rurociągów jest to, że w ostatnim kroku prac, czyli do wciągnięcia rur w wydrążony tunel, wykorzystywane jest to samo urządzenie, którym wykonano przewiert. Nie potrzeba angażować w to zadanie dodatkowych specjalistów lub sprzętów, a cały proces prac odbywa się bardzo płynnie. Ma to wpływ na krótki czas realizacji instalacji, co skutkuje oszczędnością kosztów i skróceniem niedogodności związanych z utworzeniem placu budowy.

Dużą zaletą wykorzystania przewiertów HDD przy montażu rurociągów jest uniwersalność. Z ich pomocą możliwe jest wykonanie tunelów zarówno o dużej, jak i małej średnicy. Cecha ta dotyczy również materiału, z jakiego wykonane są rury. Przewierty HDD stosowane są przy zakładaniu instalacji ze stali, PE, PEHD, żelbetu i kamionki. To wszystko sprawia, że metoda przewiertów horyzontalnych jest doskonałą alternatywą dla konwencjonalnego sposobu zakładania rurociągów, a także wyróżnia ją na tle pozostałych technologii bezwykopowych.