Etapy prowadzenia przewiertów HDD

Wykonanie przewiertu podziemnego w technologii HDD składa się z kilku etapów. Pierwsze z nich dotyczą przygotowania projektu, zbadania gruntu i wyboru odpowiednich narzędzi. To ważne elementy inwestycji, jednak należą wyłącznie do wstępnych zadań, które trzeba wykonać przed przystąpieniem do pracy na miejscu. Sam proces wiercenia kierunkowego również składa się z etapów. Wyróżniane są trzy główne części: wiercenie pilotowe, rozwiercanie i instalacja rurociągu.

Realizację przewiertu HDD rozpoczyna się od wiercenia głowicą pilotażową. Ma ona stosunkowo niedużą średnicę i wyposażona jest w sondę, dzięki której możliwe jest stałe monitorowanie położenia głowicy. Dodatkowo jej budowa pozwala na zmianę kierunku wiercenia, co jest bardzo istotne w przypadku konieczności omijania przeszkód i wyznaczania tunelu dla rurociągu. Wiercenie pilotażowe rozpoczyna się w punkcie startowym i może być realizowane z powierzchni terenu lub w wykopie początkowym.

Jakie są kolejne etapy poziomych przewiertów kierunkowych?

Głowica pilotażowa swoją pracę kończy w punkcie docelowym po wyjściu na powierzchnię terenu. Na tym etapie w odsłoniętym przewodzie wiertniczym głowica wymieniana jest na rozwiertak o większej średnicy. Następnie przewód jest ponownie wciągany do tunelu i cofa się w kierunku punktu startowego, jednocześnie poszerzając go. W zależności od docelowej średnicy rurociągu takich przejść rozwiercających może być kilka, ponieważ w celu uniknięcia zawału należy robić to stopniowo.

Po osiągnięciu oczekiwanej średnicy tunelu w punkcie końcowym do głowicy rozwiercającej mocowany jest rurociąg lub kable i rozpoczyna się trzeci, ostatni etap przewiertu HDD. Cofający się do punktu startowego przewód wiertniczy wciąga do tunelu instalację. Przed przystąpieniem do tej części realizacji rury należy połączyć w całość.