Jak należy przygotować teren do wykonania przewiertów sterowanych?

Organizacja placu budowy dla wierceń HDD wymaga starannego przygotowania, aby zapewnić sprawną realizację projektu. Wiercenie HDD to specjalistyczna forma budowy, która zakłada użycie ciężkich maszyn i narzędzi do przewiercenia się przez ziemię. Obowiązkowe jest więc zaplanowanie każdego etapu realizacji. Taki plan musi zawierać między innymi badania gruntów, dobór odpowiedniego sprzętu, a także uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze przy realizacji każdego rodzaju projektu budowlanego, zwłaszcza takiego, w którym wykorzystywane są ciężkie maszyny. Cały personel zaangażowany w projekt powinien być w pełni przeszkolony w zakresie protokołów i procedur bezpieczeństwa, a także powinien mieć zapewnione wszelkie niezbędne wyposażenie ochronne. Dodatkowo wszystkie narzędzia i sprzęt powinny być sprawdzone przed użyciem, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.

Jak przygotować plac do wiercenia HDD?

Przed rozpoczęciem przewiertu HDD należy upewnić się, że poczynione zostały wszystkie niezbędne przygotowania. Plan musi zakładać też odpowiednie przygotowanie terenu. Przede wszystkim musi być tam odpowiednia ilość miejsca, aby zmieściła się wiertnica i zestaw płuczkowy. Dodatkowo niezbędny jest też plac do składowania rurociągu i żerdzi, a także właściwie utwardzone drogi prowadzące na miejsce prac.

Zaletą przewiertów HDD jest mała inwazyjność, dlatego place budowy nie są szczególnie duże ani nie wymagają długich przygotowań. Co więcej, prace zwykle trwają krótko, dzięki czemu miejsce szybko jest opuszczane. Niemniej jednak jak każda budowa wymaga odpowiedniego przygotowania.

Podsumowując, organizacja placu budowy pod kątem wiercenia HDD wymaga starannego planowania, uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa i sprzętu. Gwarantuje to szybką i niekłopotliwą realizację prac.