Jak prowadzi się przewierty sterowane w terenie miejskim?

W dzisiejszych czasach rozwój infrastruktury miejskiej staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na ograniczoną przestrzeń oraz złożoność istniejących instalacji. Z pomocą w tej sytuacji przychodzi technologia wierceń kierunkowych, jedna z najbardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska metod, która umożliwia realizację inwestycji bez konieczności wykonywania prac ziemnych na dużą skalę.

Sam proces wykonania przewiertu horyzontalnego w mieście nie różni się wiele od innych realizacji. Poszczególne etapy są takie same - pierwszym krokiem jest dokładne zaplanowanie i opracowanie projektu. W tym celu konieczne jest zebranie wszelkich informacji o istniejących instalacjach podziemnych, takich jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe czy telekomunikacyjne. To ważny krok przy projekcie miejskim, ponieważ na zaplanowanej trasie może być naprawdę wiele przeszkód. Następnie, przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych, opracowywany jest plan trasy przewiertu, uwzględniający warunki geologiczne oraz wymagania techniczne dotyczące głębokości i nachylenia przewiertu. Kolejnym krokiem jest przygotowanie placu na rozpoczęcie instalacji. To, w przypadku miejskich realizacji, może przysporzyć nieco kłopotu, ponieważ należy zaplanować przestrzeń tak, aby uwzględnić zabudowę, ruch drogowy, a także komfort mieszkańców i bezpieczeństwo pracowników. Pozostałe kroki - wiercenie pilotażowe, poszerzanie otworu, instalacja rurociągu lub kabli, dla doświadczonego operatora przewiertu nie są tak dużym wyzwaniem.

Zalety przewiertów sterowanych w terenie miejskim

Przewierty sterowane w terenie miejskim oferują wiele korzyści, zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców. Przede wszystkim, technologia ta pozwala na minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie oraz infrastrukturę miejską, gdyż nie wymaga wykonywania szeroko zakrojonych prac ziemnych. Dzięki temu można uniknąć m.in. uszkodzeń dróg, chodników czy zieleni.

Ponadto przewierty sterowane charakteryzują się dużą precyzją oraz możliwością pokonywania trudnych warunków geologicznych, co jest szczególnie istotne w przypadku terenów miejskich o zróżnicowanej budowie geologicznej. Technologia ta pozwala również na realizację inwestycji w znacznie krótszym czasie, co przekłada się na mniejsze koszty oraz ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców.