Jak przygotować rury do wykorzystania w przewiertach sterowanych?

Przewierty sterowane to nowoczesna technologia stosowana w budowie sieci infrastruktury podziemnej, takiej jak gazociągi, wodociągi czy sieci telekomunikacyjne. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest wykonywanie prac bez konieczności wykopywania rowów, co pozwala na minimalizację ingerencji w środowisko naturalne oraz unikanie przeszkód terenowych.

Wybór odpowiedniego materiału rur

Pierwszym krokiem w przygotowaniu rur do przewiertów sterowanych jest wybór odpowiedniego materiału. Na rynku dostępne są różne rodzaje rur, takie jak stalowe, żeliwne, plastikowe czy z tworzyw sztucznych. Wybór materiału zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj medium, ciśnienie robocze czy warunki gruntowe. W przypadku przewiertów sterowanych często stosuje się rury z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD) ze względu na ich elastyczność, odporność na korozję oraz łatwość łączenia.

Obróbka mechaniczna rur

Przed przystąpieniem do montażu rur w przewiertach sterowanych, konieczne jest ich odpowiednie przygotowanie. Obejmuje to przede wszystkim obróbkę mechaniczną, taką jak cięcie na odpowiednią długość, usuwanie zadziorów czy wykonywanie otworów. W przypadku rur plastikowych istotne jest również usunięcie wszelkich zanieczyszczeń oraz odtłuszczenie powierzchni styku, co zapewni lepszą jakość połączeń.

Łączenie rur

Kolejnym etapem jest łączenie poszczególnych odcinków rur w celu uzyskania odpowiedniej długości przewodu. W przypadku przewiertów sterowanych stosuje się różne metody łączenia, takie jak zgrzewanie elektrooporowe, łączenie mechaniczne czy zaciskowe. Wybór metody zależy od rodzaju materiału oraz wymagań technicznych danego projektu. Ważne jest również zachowanie odpowiedniej precyzji oraz dbałość o szczelność połączeń, co ma kluczowe znaczenie dla trwałości i niezawodności wykonanej instalacji.