Jak wykonuje się przewierty pod drogami?

Przewierty pod drogami wykonywane są różnymi metodami technologii bezwykopowych. Na szczególną uwagę podczas takich prac warto zwrócić na metodę przewiertów HDD, która niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim tunel wykonywany w ten sposób realizowany jest szybko, z dużą precyzją, bez konieczności zatrzymywania ruchu drogowego i niszczenia nawierzchni drogi. W ten sposób przekraczane są zarówno wąskie wiejskie drogi, jak i szerokie miejskie arterie, a nawet drogi szybkiego ruchu i autostrady.

Przewierty HDD realizowane są z powierzchni terenu bez konieczności wykonywania robót ziemnych. W miejscu startowym w ziemię wbijana jest głowica pilotażowa, jej trajektoria ma kształt łuku. Na początku wprowadzana jest pod kątem, następnie osiąga pozycję horyzontalną, po czym pod takim samym kątem wyprowadzana jest do miejsca końcowego. Taki tunel w następnych krokach jest poszerzany, a na ostatnim etapie przeciągana jest przez niego instalacja.

Jakie zalety mają przewierty pod drogami wykonane metodą HDD?

Zastosowanie metody HDD do wykonywania przewiertów pod drogami ma wiele zalet, ale to, co najczęściej przemawia do inwestorów, to oszczędność. Sama usługa profesjonalnej firmy może nie być najtańsza, technologia jednak nie narusza ładu powierzchniowego, co ma duży wpływ na koszt projektu. Dzięki temu inwestor nie ponosi kosztów rozbiórki, a następnie naprawy odcinka drogi, pod którą zakładana jest instalacja. Oszczędza to zarówno pieniądze, jak i czas.

Kolejne plusy realizowania horyzontalnych przewiertów pod drogami to szybkość i precyzja. Świetnie sprawdzają się zwłaszcza w miastach, ponieważ dzięki sterowaniu głowicą pilotażową istnieje możliwość omijania przeszkód, na przykład elementów istniejącej wcześniej infrastruktury podziemnej. To cecha wyróżniająca przewierty HDD na tle innych metod bezwykopowych.