Jaka jest przewaga technik bezwykopowych nad metodą odkrywkową?

Techniki bezwykopowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w budownictwie infrastruktury podziemnej, takiej jak sieci telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe czy wodociągowe. Ich rosnąca popularność wynika przede wszystkim z licznych korzyści, jakie niosą w porównaniu z tradycyjnymi metodami odkrywkowymi. Jednym z najważniejszych atutów technik bezwykopowych jest ich wydajność. Prace przy użyciu takich metod przebiegają znacznie szybciej niż w przypadku robót odkrywkowych, co pozwala na skrócenie czasu realizacji inwestycji. Ponadto mniejsza ilość niezbędnych pracowników i sprzętu wpływa na redukcję kosztów związanych, na przykład z transportem.

Wielu inwestorów w obecnych czasach zwraca uwagę nie tylko na koszty, ale również wpływ prac na środowisko naturalne. Technologie bezwykopowe w tym przypadku także są bezkonkurencyjne. Dzięki nim można uniknąć konieczności usuwania warstwy gleby, co ogranicza erozję i zanieczyszczenie terenu. Dodatkowo metody te generują znacznie mniej hałasu i emisji spalin, co przekłada się na mniejsze obciążenie dla otoczenia i mieszkańców.

Dlaczego infrastrukturę podziemną warto zbudować jedną z metod bezwykopowych?

Budowa infrastruktury podziemnej metodą odkrywkową często wiąże się z koniecznością zamknięcia ulic, chodników czy innych terenów publicznych. Techniki bezwykopowe minimalizują te utrudnienia, pozwalając na prowadzenie prac bez większych ingerencji w życie społeczne i komunikację miejską. Dzięki temu zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy są mniej narażeni na straty wynikające z utrudnień w dostępie do swoich posesji czy miejsc pracy.

W przypadku inwestycji realizowanych w obszarach o szczególnych walorach krajobrazowych, historycznych czy kulturowych, techniki bezwykopowe są niezastąpione. Pozwalają one na zachowanie istniejącej zabudowy oraz uniknięcie uszkodzeń zabytków czy innych cennych obiektów. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury do przestrzeni miejskich, bez niszczenia ich unikalnego charakteru. Podobnie jest z istniejącą infrastrukturą podziemną. Metody bezwykopowe, dzięki precyzyjnemu sterowaniu maszynami, znacznie zmniejszają ryzyko uszkodzenia rur czy kabli. W rezultacie inwestorzy i wykonawcy są mniej narażeni na dodatkowe koszty związane z naprawami czy odszkodowaniami.