Jakie przeszkody w gruncie mogą się trafić przy wykonywaniu przewiertów i co robić w sytuacji ich wystąpienia?

Instalacje liniowe montowane są w różnych miejscach, zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i naturalnych, niezagospodarowanych. Niezależnie od rodzaju takiego miejsca, zakładanie rurociągów lub przewodów może zostać utrudnione przez niespodziewane przeszkody. W miastach są to, na przykład, istniejące instalacje, które w ogóle nie zostały ujęte w projekcie lub naniesione są w złym miejscu. To także pozostałości fundamentów dawnych budynków. Na terenach niezagospodarowanych utrudnieniem okazują się cieki wodne, skały, a nawet niespodziewane zmiany rodzaju gruntu.

Takie niespodzianki przy wykonywaniu przewiertów sterowanych nie są rzadkością. Na szczęście technologia ta pozwala na szybką reakcję i gruntowe przeszkody nie stanowią większego problemu. Warto pamiętać, że przeszkoda jest utrudnieniem, jednak nie powoduje znaczącego wydłużenia prac lub zwiększenia kosztów projektu. Zmianę trajektorii przewiertu można wykonać na bieżąco, bez konieczności wycofywania przewodu z tunelu.

Jak ominąć przeszkodę na transie przewiertu HDD?

Przeszkody występujące na trasie przewiertu sterowanego ujawniane są już w momencie drążenia tunelu pilotażowego. Głowica, której używa się na tym etapie, wyposażona jest w sondę, dzięki której operatorzy lokalizują położenie zestawu. Dodatkowo dzięki systemowi sterującemu mogą wpływać na ułożenie płytki zamocowanej na przodzie głowicy. Od kierunku odchylenia płytki oraz tego, czy zestaw zostanie wprawiony w ruch obrotowy, zależy, w którą stronę będzie drążony tunel.

Możliwość sterowania na bieżąco trajektorią przewiertu HDD to duża zaleta tej technologii. Wykorzystuje się ją nie tylko w przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód, ale także wszędzie tam, gdzie już na etapie projektu wiadomo, że na trasie znajduje się coś do ominięcia. Często ta cecha jest decydująca przy wyborze sposobu realizacji instalacji.