Kiedy najlepiej stosować bezwykopowe technologie budowy rurociągów?

Nie istnieje uniwersalna odpowiedź na pytanie, kiedy najlepiej zastosować bezwykopowe technologie budowy rurociągów. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki projektu oraz warunków terenowych. Niemniej jednak warto mieć na uwadze zalety i możliwości wynikające z tych nowoczesnych technologii, gdyż mogą one znacząco wpłynąć na efektywność i ekologiczność realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Sytuacje, w których warto wykorzystać technologie bezwykopowe, w tym przewierty HDD, to na przykład:

  • prace w obszarach chronionych przyrodniczo - ze względu na minimalną ingerencję w środowisko, takie technologie są idealne do prac na terenach objętych ochroną przyrody,
  • budowa rurociągów pod rzekami, jeziorami lub innymi zbiornikami wodnymi - dzięki tym metodom możliwe jest przeprowadzenie rur bez konieczności przekopania dna cieku lub zbiornika,
  • prace w obszarze zabudowanym - szczególnie tam, gdzie tradycyjne kopanie mogłoby zakłócić funkcjonowanie infrastruktury lub życia mieszkańców. Technologie bezwykopowe pozwalają na pracę przy mniejszych utrudnieniach dla ludzi i ruchu ulicznego,
  • renowacja starych instalacji - bezwykopowe metody pozwalają na montaż nowych rur w miejscu starych, bez konieczności ich wykopywania. Dzięki temu można uniknąć dodatkowych kosztów związanych z usunięciem starej infrastruktury.

Jakie są zalety stosowania technologii bezwykopowych?

Bezwykopowe metody instalacji rurociągów mają wiele zalet, dlatego specjaliści chętnie je wykorzystują. Istotny wpływ na popularność tych metod ma fakt, że są one oszczędne zarówno w kontekście finansów, jak i czasu. Prace bezwykopowe charakteryzują się krótszym czasem realizacji projektu oraz mniejszymi nakładami finansowymi w porównaniu do tradycyjnych wykopów. Dodatkowo minimalizują wpływ prac na otoczenie i populacje roślin czy zwierząt. Ponadto ograniczają one zakres ingerencji w glebę i wodę gruntową.

Technologie bezwykopowe pozwalają na realizację prac w trudno dostępnych miejscach, a także tam, gdzie istnieją inne instalacje, które mogłyby zostać uszkodzone w wyniku wykopu. Dzięki brakowi konieczności wykonywania głębokich wykopów, ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji w trakcie prac budowlanych jest też znacznie mniejsze.