Kiedy stosuje się horyzontalne przewierty sterowane (HDD)?

Zakładanie podziemnych instalacji liniowych niemal zawsze może odbywać się z użyciem technologii bezwykopowych, na przykład wierceń kierunkowych. Z uwagi na różne rodzaje projektów i ich wymagania warto jednak zawsze przemyśleć, która metoda będzie najbardziej skuteczna i opłacalna. Przewierty HDD to zaawansowana technologia szczególnie dobrze sprawdzająca się w trudnych warunkach gruntowo-wodnych i na długich odcinkach. Nie oznacza to jednak, że może być stosowana wyłącznie w takich projektach.

Zwykle przewierty HDD stosowane są w projektach zakładających przejścia pod większymi przeszkodami terenowymi. Powszechne jest wykorzystywanie ich do przekroczenia rzek lub innych zbiorników wodnych, ponieważ nie wymagają zatrzymywania biegu wody lub jej odpompowywania. Świetnie radzą sobie również z wilgotnymi lub kamienistymi gruntami pod nimi.

Kiedy warto skorzystać z technologii HDD?

Z uwagi na to, że przewierty horyzontalne nie zakłócają ładu powierzchniowego, często wykorzystywane są na terenach silnie zurbanizowanych i atrakcyjnych przyrodniczo. Stosowane są na przykład do przekraczania dróg i autostrad. W czasie wykonywania tunelu nie ma konieczności zatrzymywania ruchu samochodów i pieszych, więc nie stanowią znacznego utrudnienia komunikacyjnego. Dodatkowo nie wymagają dużego placu roboczego, co jest istotne zarówno dla projektów realizowanych w ciasnych miastach, jak i w naturalnych warunkach, ponieważ nie niszczą krajobrazu.

Dużą zaletą przewiertów jest możliwość sterowania trajektorią na bieżąco. To również ma znaczenie dla projektów realizowanych w miastach, ponieważ pozwala ominąć przeszkody podziemne, na przykład istniejące rurociągi, bez uszkadzania ich lub konieczności przerywania pracy. Wszystkie te cechy sprawiają, że technologia HDD może być wykorzystywana w niemal każdych warunkach.