Największe wyzwania związane z wykonywaniem przewiertów sterowanych

Przewierty sterowane to jedna z chętniej wykorzystywanych metod technologii bezwykopowych. Wpływa na to wiele czynników, jednak ich główną zaletą jest możliwość dokładnego zaplanowania trasy i realizacji otworu. Urządzenie wyposażone jest w sondę, dzięki której na każdym etapie pracy możliwe jest śledzenie położenia głowicy wykonującej przejście pilotażowe i ewentualne korygowanie trajektorii. Pomimo wielu zalet metoda przewiertów sterowanych ma również swoje ograniczenia, jakie są największe wyzwania dla tej metody?

Główne wyzwanie stanowią warunki geologiczne występujące na terenie prac. Przewierty sterowane można wykonywać na wszystkich rodzajów gruntów, jednak niektóre z nich bywają kłopotliwe. Zwłaszcza jeśli na trasie występuje kilka ich rodzajów. Niesprzyjające warunki dla przewiertów to piaski, czyli wyjątkowo sypki grunt. W takich warunkach trudno zachować równy i otwarty otwór. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie odpowiedniej ilości i jakości płuczki, która wiąże grunt. Innym geologicznym wyzwaniem są otoczaki, czyli luźne kamienie, które utrudniają zachowanie planowanej trasy. Wyjściem z tej sytuacji jest zastosowanie podwójnej żerdzi i urządzenia wiertniczego o dużej mocy.

Przewierty sterowane, wielkość ma znaczenie

Inne wyzwanie dla przewiertów sterowanych stanowi długość planowanej trasy. W przypadku bardzo długich prac często wykonywane są otwory pośrednie na etapie rozwiercania otworu. Dodatkowo w zależności od długości trasy wykorzystywane są żerdzie o odpowiedniej długości. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest też podzielenie trasy na kilka odcinków. Obecnie w Polsce wykonano już kilka przewiertów o długości ponad 1 km!

Przewierty sterowane to metoda, podczas której możliwe jest zastosowanie różnych typów narzędzi, dlatego pokonywanie różnych wyzwań jest możliwe. W trudnych sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest postawienie na wiedzę i doświadczenie. Profesjonaliści potrafią bezbłędnie ocenić możliwości maszyn i specyfikę gruntu, dlatego nawet w niełatwych warunkach przewierty sterowane mogą zostać zrealizowane bez zakłóceń.