Prowadzenie przewiertów w ciężkich warunkach gruntowo-wodnych. Co warto wiedzieć?

Trudne warunki gruntowo-wodne nie są przeszkodą do wykorzystywania technologii bezwykopowych. Dużą przewagę nad innymi metodami mają w takich sytuacjach przewierty sterowane HDD, co jest ich ogromną zaletą. Wystarczy w odpowiedni sposób przygotować się do realizacji projektu w trudnych warunkach, aby bez przeszkód wykonać zaplanowany tunel. Uwagi w takim przypadku wymaga zarówno etap planowania, jak i realizacji.

Na etapie tworzenia projektu przewiertu horyzontalnego HDD należy odpowiednio poznać grunt, który ma zostać przekopany. W tym celu tunelowanie poprzedzane jest badaniami geotechnicznymi. Ich wynik pozwala określić typy gruntów występujących na placu budowy, poziom wód gruntowych i strefę przemarzania, co jest szczególnie istotne w przypadku gruntów wysadzinowych. Na podstawie badań do projektu wybierane są odpowiednie urządzenia, w tym moc wiertnicy, płuczka, a także materiały do budowy przyłącza.

Jak zrealizować przewiert HDD w trudnych warunkach?

Praca w trudnych warunkach to między innymi tereny o dużej wilgotności, a także sypkie, jak na przykład piaski, otoczaki. Sprzyjają one zapadaniu się tunelów i problemem z utrzymaniem formy. Na taką sytuację łatwo jest się przygotować. Dobrze sprawdzą się odpowiednie płuczki stabilizujące lub wykorzystanie obudowy o nieco większej średnicy niż docelowy przewód. W zapobieganiu trudności ważne jest więc przewidywanie kryzysowych sytuacji na trasie.

Zarówno projektanci przewiertów, jak i doświadczone ekipy realizujące je, są w stanie oszacować możliwość wystąpienia problemów na trasie. Dzięki wcześniejszemu określeniu ryzykownych punktów projektu można przygotować się na taką ewentualność i opracować plan działania. Profesjonalne firmy zaznajomione są ze specyfiką branży i skutecznie umieją zapobiegać wystąpieniu błędów, a także szybko je niwelować. W takich przypadkach doświadczenie odgrywa kluczową rolę.