Średnica otworu przewiertu - parametr, który ma znaczenie

Przed rozpoczęciem wykonywania instalacji podziemnej niezbędne jest stworzenie szczegółowego projektu. Muszą być w nim zawarte rodzaj, miejsce i parametry planowanego rurociągu, ponieważ na tej podstawie dobierana jest metoda, a później narzędzia do realizacji wybranego sposobu. Przewierty sterowane mimo swojej uniwersalności nie są wyjątkiem. Przed przystąpieniem do ich realizacji niezbędna jest znajomość między innymi średnicy planowanego przejścia.

Średnica otworu przewiertu to ważny parametr projektu. Przede wszystkim musi być odpowiednio dopasowana do średnicy rurociągu – zawsze jest od niego większa. Różnica między nimi uzależniona jest od materiału, z jakiego budowany jest rurociąg. Na przykład dla rur stalowych musi być zachowana proporcja 1,4÷1,7. Ponadto od wielkości średnicy będą zależały wykorzystane narzędzia, na przykład ilość rozwiertaków i liczba ich przejść. A także moc wiertnicy – im szerszy przewiert, tym wiertnica o większej mocy.

Instalacje podziemne o dużych średnicach w przewiertach sterowanych

Przewierty sterowane jako jedna z niewielu metod wykonywania instalacji podziemnych doskonale sprawdza się w przypadku projektów o dużych średnicach i długich przejściach. To technologia o wielu zaletach. Po pierwsze, eliminuje konieczność wykonywania tradycyjnych wykopów, które bardzo często są kosztowne i czasochłonne. Po drugie, pozwala na znacznie bardziej precyzyjną instalację w porównaniu z innymi metodami. Po trzecie, przewierty HDD mogą być stosowane na trudnym terenie, takim jak okolice rzek i cieków wodnych, tereny podmokłe lub autostrady, gdzie tradycyjne wykopy są niemożliwe. Wreszcie, przewierty horyzontalne można również wykorzystać do instalacji rur i kabli przy minimalnych zakłóceniach w otaczającym środowisku.