abdrill

Przeciski pod drogami

Przeciski pod drogami to bardzo istotne w dzisiejszych warunkach rozwiązanie technologii bezwykopowych. Zakładanie nowych instalacji podziemnych często wykonywane jest na terenach miejskich, w których siatka dróg i chodników jest silnie rozbudowana. Dużą zaletą technologii bezwykopowych jest możliwość pracy bez naruszania ładu powierzchniowego, dlatego przeciski pod drogami są pożądaną metodą wykonywania nowych instalacji podziemnych. Dzięki temu nie pojawiają się koszty związane z rozebraniem, a następnie naprawą dróg oraz praca przy instalacjach podziemnych nie wpływa znacząco na utrudnienia i codzienny ruch komunikacyjny.

Przeciski pod drogami

Jak wykonywane są przeciski pod drogami?

Technologie bezwykopowe dysponują kilkoma metodami wykonywania przecisków pod drogami. Z uwagi na teren, na którym najczęściej dokonywane są takie prace, czyli miasta należy brać pod uwagę, że poza ruchem ulicznym, okolicznymi budynkami i zamieszkującymi w nich ludźmi pojawia się jeszcze jeden czynnik, na który warto zwrócić uwagę planując pracę: istniejące już sieci podziemnych instalacji. Przecisk musi być wykonany w taki sposób, aby nie uszkodził lub zniszczył pozostałych instalacji. Z tego względu warto rozważyć wybór metody przewiertów sterowanych, która umożliwia precyzyjne zaplanowanie trasy zakładanej instalacji i pozwala ominąć istniejące przeszkody.

 

Przeciski pod drogami wykonywane metodą przewiertów

Wśród wielu technik umożliwiających wykonanie przecisków pod drogami szczególną uwagę należy zwrócić na przewierty HDD. Wybór tej metody niesie ze sobą wiele zalet, między innymi brak konieczności wykonywania prac ziemnych, ponieważ przewierty realizowane są z poziomu gruntu. Przeciski pod drogami wykonane w ten sposób będą więc tanie oraz przeprowadzone w krótkim czasie.

Metoda przewiertów może być wykorzystana do przecisków pod drogami miejskimi, wiejskimi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, a także drogami szybkiego ruchu i autostradami. Prace związane z zakładaniem lub renowacją instalacji podziemnych tą metodą nie zakłócają możliwości uczęszczania po drogach w czasie ich wykonywania, co stanowi bardzo dużą zaletę.