Abdrill

Przewierty sterowane – Częstochowa, Kalisz, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Łódź

Sterowane przewierty horyzontalne to nowoczesna metoda wśród technologii bezwykopowych. Charakterystyczną cechą, która odróżnia ją od pozostałych metod, jest wykorzystanie przewiertu pilotażowego dokonywanego głowicą wyposażoną w sondę. Sonda pozwala precyzyjnie określić położenie głowicy i na bieżąco kontrolować przebieg przewiertu, a w razie konieczności wykonać korektę trasy.

Wykorzystanie przewiertów sterowanych podczas pracy przy zakładaniu podziemnych instalacji liniowych to ekonomiczne, szybkie i skuteczne rozwiązanie. Metoda ta pozwala uniknąć wielu godzin pracy oraz nie wpływa w znacznym stopniu na utrudnienia funkcjonowania ludzi w danym miejscu.

Zobacz również: przewierty pod drogami

Przewierty

Przewierty pod drogami i nie tylko

Przewierty sterowane można wykonywać na dowolnym terenie. Mogą być wykorzystywane na terenach miejskich do wykonywania przewiertów pod drogami, chodnikami i torowiskami, jak również na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, pod ciekami wodnymi, a nawet tamami przeciwpowodziowymi. Problemu nie stanowi również ukształtowanie terenu czy skład gleby, w której realizowany będzie przewiert. Ma to jednak znaczenia na etapie planowania pracy, dlatego warto zlecić wykonanie przewiertu fachowcom.

Nasza firma Abdrill ma doświadczenie w wykonywaniu horyzontalnych przewiertów sterowanych oraz przewiertów pod drogami. Usługi realizujemy w Częstochowie, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu.

 

przewierty sterowane

Etapy realizacji przewiertów sterowanych: Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Częstochowa, Kalisz

Przewierty sterowane wykonywane są w kilku etapach. Pierwszym z nich jest dokładna analiza miejsca, w którym będą odbywały się prace. Do zaplanowania projektu konieczna jest wiedza nie tylko dotycząca nawierzchni terenu, ale również składu gleby oraz istnienia ewentualnych przeszkód podziemnych. Na podstawie analizy wybierane są odpowiednie urządzenia i płuczka do wykonywania przewiertu oraz projektowana jest jego trasa.

W kolejnych krokach wykonywanych jest kilka przejść. Pierwszym z nich jest przewiert pilotażowy, realizowany z wykorzystaniem specjalnej głowicy, której trasę można śledzić i na bieżąco korygować. Kolejne przejścia mają za zadanie poszerzyć otwór do właściwej średnicy, w której zmieści się planowany rurociąg lub kable. W ostatnim przejściu materiały wciągane są do przygotowanego otworu.