Przewierty pod drogami

wykonywanie przewiertuPracownicy naszej firmy przeprowadzają rozmaite prace związane z podziemnymi instalacjami za pomocą metod zaliczanych do technik bezwykopowych. Wśród nich wyróżnić można przewierty pod drogami. Usługi w tym zakresie cieszą się coraz większą popularnością, szczególnie na terenach silnie zurbanizowanych. Co wpływa na popularność tej metody? Otóż nie wymaga ona przeprowadzania prac ziemnych, zatem zakres robót jest mniejszy, a realizacja całej inwestycji trwa krócej i mniej kosztuje.

Przewierty wykonujemy pod wszelkiego rodzaju drogami – miejskimi, wiejskimi, gminnymi, powiatowymi czy wojewódzkimi. Podejmujemy się także zadań przeprowadzanych pod drogami szybkiego ruchu, a także autostradami. Wszelkiego rodzaju przewierty i przeciski wykonuje się w celu montażu nowej instalacji podziemnej lub naprawy, modernizacji albo wymiany starej infrastruktury.

Prace w tym obszarze najczęściej przeprowadzamy na terenie Łodzi, Sieradza, Kalisza, Częstochowy oraz Piotrkowa Trybunalskiego.

Jak przebiegają prace związane z przewiertami pod drogami?

Prace związane z przewiertami pod drogami przeprowadzane są bez wykonywania robót ziemnych. Na początku w miejscu startowym przewiertu wbija się w ziemię pilotażową głowicę, której trajektoria ma kształt łuku. W pierwszym etapie głowica wprowadzana jest pod kątem, aż do momentu, w którym osiągnie pozycję horyzontalną. Następnie wyprowadzana jest do miejsca końcowego pod dokładnie takim samym kątem, pod jakim została wprowadzona. W kolejnych etapach przewiert jest poszerzany na odpowiednią wielkość. Prace kończy wdrożenie do przewiertu instalacji.