Co to są przewierty sterowane?

Przewierty sterowane to rodzaj technologii bezwykopowych. Dzięki nim możliwe jest wykonanie liniowych instalacji podziemnych takich jak rurociągi, gazociągi, zakładanie linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wiele innych. Największą zaletą technologii bezwykopowych, a więc i przewiertów sterowanych jest możliwość wykonywania pracy bez ingerencji w ład powierzchniowy. Oznacza to, że przewierty można wykonywać na terenach szczególnie atrakcyjnych oraz silnie zurbanizowanych.

Na tle pozostałych rodzajów technologii bezwykopowych przewierty sterowane wyróżniają się kilkoma cechami. Przede wszystkim trajektoria takiego przewiertu jest szczegółowo zaplanowana i uwzględnia wszelkie pojawiające się na trasie przeszkody. Otwór wykonywany jest bardzo precyzyjnie, a dzięki wykorzystaniu sond lokalizacyjnych i możliwości sterowania w pionie i w poziomie w każdej chwili trasa przewiertu może być skorygowana.

Etapy przewiertów sterowanych

Wykonywanie przewiertów sterowanych rozpoczyna się od zaplanowania trasy. Jest to bardzo ważny etap, w którym badane są właściwości gruntu, ustalane ewentualne przeszkody, to także analiza i dobór właściwych narzędzi oraz przygotowanie placu budowy. Następnie rozpoczyna się etap wykonywania otworu pilotowego. Do tego celu wykorzystywana jest głowica wyposażona w sondę, która w zależności od rodzaju urządzenia wykonuje otwór o średnicy między 70 a 140 mm.

Czytaj także: Co zaliczamy do technologii bezwykopowych?

Przewiert sterowany rozpoczyna się w punkcie startowym z poziomu gruntu, kiedy głowica pilotażowa dotrze do punktu docelowego, zamieniana jest na głowicę rozwiercającą, która cofa się do punktu startowego, poszerzając otwór. W zależności od zaplanowanej wielkości otworu i rodzaju gruntu konieczne może być wykonanie kilku przejść rozwiertaka z kilkukrotną zmianą głowicy na narzędzie o większej średnicy.

Ostatni etap to jednocześnie ostatnie przejście głowicy rozwiercającej. Rozpoczyna się od punktu wyjścia. Do rozwiertaka mocowane są elementy, które mają zostać umieszczone w otworze, na przykład rury lub kable. Podczas ostatniego przejścia głowica rozwiercająca cofa się do punktu startowego, wciągając za sobą wybrane elementy instalacji.