Co zaliczamy do technologii bezwykopowych?

Technologie bezwykopowe to pojemny termin, w którym kryją się metody wykonywania i modernizacji instalacji podziemnych takich jak sieci kanalizacyjne, sieci energetyczne, gazociągi, światłowody i wiele więcej. Wspólną cechą wszystkich technologii bezwykopowych jest mała ingerencja w ład powierzchniowy, przez co są chętnie wykorzystywane w miastach i na zabudowanych terenach z bogatą infrastrukturą drogową. Wśród technologii wymienić można przewierty sterowane, przeciski pneumatyczne, przeciski hydrauliczne oraz mikrotunelowanie.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych technologii bezwykopowych są przewierty sterowane, znane jako przewierty HDD. Wpływ na to mają liczne zalety metody, do których zalicza się mało inwazyjny charakter oraz brak konieczności wykonywania wykopów w miejscu wejścia i wyjścia urządzenia, ponieważ przewiertów dokonuje się w powierzchni terenu. Główną zaletą przewiertów sterowanych jest jednak duża dokładność wykonywanego otworu oraz uniwersalność, ponieważ można wykonywać je w każdym gruncie.

Zobacz również: W jaki sposób sonduje się trasę przewiertu sterowanego?

Zalety technologii bezwykopowych

Technologie bezwykopowe to uniwersalne określenie dla wielu metod wykonywania instalacji podziemnych, jednak pomimo ich mnogości posiadają one wspólne pozytywne cechy. Przede wszystkim całkowicie wykluczają lub znacznie minimalizują konieczność dokonywania robót ziemnych. Ma to ogromne znaczenie w miejscach, w których rozbudowana jest sieć dróg i chodników. Dzięki temu nie powstają duże utrudnienia komunikacyjne. Podobnie jest w sytuacjach wykonywania instalacji na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, ponieważ nie zachodzi ingerencja w ład powierzchniowy i niszczenie krajobrazu.

Stosowanie technologii bezwykopowych to również ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się inaczej, to stosowanie takich metod oszczędza roboczogodziny pracowników oraz ogranicza ich ilość na placu budowy. Dodatkowo podczas stosowania technologii bezwykopowych znacznie ograniczany jest transport, co oszczędza nie tylko pieniądze, ale również emisję spalin i tym samym ma pozytywne znaczenie dla środowiska.