W jaki sposób sonduje się trasę przewiertu sterowanego?

Pierwszym etapem pracy przy przewiertach sterowanych jest zaprojektowanie trajektorii trasy. Dzięki temu możliwe jest jak najlepsze dostosowanie długości trasy do warunków geologicznych, ominięcie przeszkód i dobór najbardziej skutecznych narzędzi do wykonania danego przewiertu. Zaprojektowaną trasę podczas wykonywania przewiertu pilotażowego można monitorować poprzez sondę umieszczoną na głowicy. Pozwala to zareagować w przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód. Jak działa sondowanie podczas przewiertu?

Podczas wykonywania przewiertów sterowanych możliwe jest wykorzystanie różnych systemów sterowania. Wybór właściwego uzależniony jest od kilku czynników: długości planowanej trasy, średnicą instalacji oraz materiału, z jakiego zostanie wykonana. Celem lokalizacji jest osiągnięcie jak najdokładniejszego punktu wyjścia zaplanowanej trasy. Do wyboru są dwa systemy lokalizacyjne: radiowy i magnetyczny.

Rodzaje systemów lokalizacyjnych wykorzystywanych przy przewiertach sterowanych

systemie radiowym sonda wyposażona jest w nadajnik radiowy, który przesyła sygnał do odbiornika, który często przyjmuje postać walizki. Dzięki sygnałowi z sondy możliwe jest odczytanie takich parametrów jak głębokość, pochylenie pilota w stosunku do poziomu oraz orientację czoła pilota. Pilot znajduje się na powierzchni terenu pod odbiornikiem. System ten nie posiada ograniczeń, o czym świadczą realizacje na całym świecie.

Czytaj więcej: Co to są przewierty sterowane?

systemie magnetycznym sonda zasilana jest baterią, a w skład systemu wchodzą również interfejs, konsola wiertacza, komputer i drukarka do profili pracy przewiertów. Pomiarów dokonuje się z pomocą czujników magnetycznych i grawitacyjnych umieszczonych na sondzie. To bardzo dokładny sposób pomiaru, na konsoli wiertacza w czasie rzeczywistym można odczytać położenie sondy, a tym samym głowicy pilotażowej, i w razie konieczności natychmiast skorygować trasę. Jest to jedyny sprawdzony system lokalizacyjny wykorzystywany przy przewiertach sterowanych, ponieważ gwarantuje wysoką skuteczność pomiaru.