Czy przewierty sterowane można przeprowadzać pod rzekami i jeziorami?

Przewierty sterowane to metoda należąca do technologii bezwykopowych, która jest chętnie wykorzystywana do realizowania trudnych tuneli podziemnych. Dużą zaletą przewiertów sterowanych jest możliwość wykonywania ich bez naruszania ładu powierzchniowego. Oznacza to, że istniejąca infrastruktura naziemna nie jest zagrożona rozbiórką lub uszkodzeniem. Ta sama zasada działa również w przypadku naturalnych krajobrazów, które nie ulegają zniszczeniu, podczas gdy pod nimi pojawia się instalacja rurowa lub kablowa.

Czytaj także: Jak wykonywane są przewierty pilotażowe?

Technologię przewiertów HDD można wykorzystywać do przekraczania zbiorników i cieków wodnych, takich jak jeziora, bagna, stawy lub rzeki. Jest to osiągalne dzięki funkcji precyzyjnego planowania trajektorii przewiertu, a dodatkowo możliwości sterowania głowicą pilotażową. Co ważne, trasa przewiertu wykonywanego technologią HDD prowadzona jest po łuku, dlatego dno zbiornika wodnego leżące na zmieniających się głębokościach nie stanowi przeszkody do wykonania przekroczenia.

Zalety technologii HDD przy przekraczaniu rzek i jezior

Ważną cechą przewiertów sterowanych wykorzystywanych do przekraczania rzek i jezior jest to, że nie mają one negatywnego wpływu na środowisko. Prace prowadzone są na odpowiedniej głębokości, dlatego nie powodują zanieczyszczenia wód. Wykorzystanie metody HDD na terenach atrakcyjnych turystycznie umożliwia również doprowadzenie mediów do trudnodostępnych miejsc położonych w zatokach lub otoczonych rzekami, ale także nie wpływa znacząco na możliwość korzystania z uroków sportów i rekreacji wodnej.

Przewierty sterowane to zaawansowana technologia, która sprawdza się w różnych warunkach, mimo to jest stosunkowo tania. Możliwość przekraczania rzek i jezior jeszcze bardziej redukuje koszty zakładania instalacji liniowych, ponieważ dzięki temu skracany jest odcinek danego rurociągu oraz nie ma konieczności budowania dodatkowej infrastruktury, jak na przykład mostów lub kładek. Instalacja wykonana pod ziemią w mniejszym stopniu narażona jest na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych i wandalizm, dlatego nie wymaga prowadzenia częstych napraw, co wpływa na minimalizowanie kosztów jej utrzymania.