Jak wykonywane są przewierty pilotażowe?

Przewierty pilotażowe to jeden z etapów wykonywania przewiertów horyzontalnych HDD. Jest to bardzo ważna część pracy, ponieważ od jego przebiegu zależy finalny wygląd tunelu. Do wykonania wiercenia pilotażowego wykorzystuje się przewód wiertniczy, który złożony jest z odpowiednio dobranych żerdzi wiertniczych oraz głowicy pilotażowej mocowanej na jego przodzie. W punkcie wejścia ukośnie w dół wciskana jest w grunt obracająca się pierwsza żerdź z głowicą. Wraz z posuwającym się wierceniem do przewodu dokręcane są kolejne żerdzie oraz dąży się do osiągnięcia kierunku poziomego. Zadaniem żerdzi jest przenoszenie siły wiertnicy na głowicę oraz doprowadzanie płuczki, która stabilizuje ściany otworu, wypłukuje urobek oraz chłodzi narzędzia i zapewnia im smarowanie.

Czym charakteryzuje się wiercenie pilotażowe?

Wykonywanie wiercenia pilotażowego wyróżnia metodę przewiertów sterowanych na tle pozostałych technologii bezwykopowych. Dużą zaletą przewiertów pilotowych jest możliwość sterowania ich trasą na bieżąco. Oczywiście ich trajektoria jest wcześniej odpowiednio zaplanowana z uwzględnieniem warunków geologicznych i hydrologicznych na danym terenie. Mimo wszystko dzięki sondzie umieszczonej na głowicy pilotażowej operator przewiertu ma możliwość na bieżąco śledzić jego przebieg i w przypadku konieczności może skorygować jego trasę i omijać pojawiające się przeszkody.

Zobacz także: Rola i znaczenie przewiertów pilotażowych

Na czym polega praca głowicy pilotażowej?

Podczas wykonywania wiercenia pilotażowego możliwe jest użycie jednego z dwóch rodzajów głowic. W zależności od warunków geologicznych wybierane są głowice z płetwą sterującą lub świdrem gryzowym. Głowica łącznie z żerdziami wprawiana jest w ruch obrotowy wokół własnej osi, w takich warunkach ruch przewodu odbywa się w linii prostej. W momencie wstrzymania obrotów narzędzi głowica wyznacza kierunek skrętu, który zależny jest od jej ułożenia. Przez cały czas wykonywania przewiertu pilotażowego przez żerdzie doprowadzana jest do tunelu płuczka. Wydostaje się ona na zewnątrz przewodu przez dysze wylotowe, w które wyposażona jest przednia część głowicy pilotowej.

Etap przewiertu pilotażowego kończy się w momencie osiągnięcia punktu wyjścia przez głowicę. Kolejna część projektu rozpoczyna się od zamiany głowicy na rozwiertak wprowadzany do tunelu w celu jego poszerzenia po wyznaczonej wcześniej trasie. W tym momencie kończy się również etap możliwości zmiany trasy przewiertu.