Rola i znaczenie przewiertów pilotażowych

Wykonywanie przewiertów sterowanych odróżnia się od pozostałych technik bezwykopowych wykorzystywaniem przewiertu pilotażowego. Jest to drugi etap pracy, po planowaniu trajektorii, i ogromna zaleta przewiertów sterowanych. Przewiert pilotażowy wykonywany jest specjalną głowicą wyposażoną w sondę i płytkę sterującą, dzięki której możliwe jest precyzyjne poprowadzenie urządzenia. W ten sposób w każdej chwili można zmienić trasę przewiertu, ominąć przeszkody oraz wykonywać krzywoliniowe odcinki.

Czytaj więcej: Czy przewierty sterowane można przeprowadzać pod rzekami i jeziorami?

To sonda, która znajduje się na głowicy pilotażowej, decyduje o ogromnym znaczeniu przewiertów pilotażowych dla technologii przewiertów sterowanych. Dzięki temu sterujący ma możliwość precyzyjnego określenia położenia urządzenia i może na bieżąco korygować przebieg trasy przewiertu. To jedyny etap prac, w którym istnieje możliwość omijania występujących przeszkód i poprawienia trasy. Od wykonania otworu pilotażowego zależy więc wygląd całej instalacji, ponieważ na kolejnych etapach prac nie ma możliwości korekcji trasy, a jedynie poszerzanie kanału.

Jak wykonuje się przewiert pilotażowy?

Do wykonania otworu pilotowego wykorzystywana jest wiertnica o odpowiedniej wielkości dobierana w zależności od planowanej długości i średnicy kanału. Jej zadaniem jest wprawianie w ruch żerdzi, czyli urządzenia do wiercenia obrotowego, na której końcu znajduje się głowica zakończona skośną płytką wiertniczą i wyposażona w urządzenie lokalizacyjne, czyli sondę.

W przypadku przewiertów sterowanych rozpoczęcie prac możliwe jest z poziomu gruntu, dlatego nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych wykopów. Przewód wiertniczy tworzy się w punkcie wciśnięcia w grunt żerdzi, która następnie obracając się, tworzy kanał o stosunkowo małej średnicy. Za powiększanie otworu do pożądanych rozmiarów odpowiedzialne są urządzenia rozwiercające wykorzystywane w kolejnym etapie prac. Żerdzie mają jeszcze jedną ważną funkcję, ponieważ dzięki nim dostarczana jest do kanału płuczka wiertnicza, która stabilizuje ściany kanału i chłodzi głowicę. Zakończenie przewiertu pilotażowego następuje w momencie osiągnięcia punktu końcowego, najczęściej w takim przypadku głowica ponownie pojawia się na powierzchni i może być zastąpiona urządzeniem rozwiercającym.