abdrill

Przewierty sterowane – Częstochowa, Kalisz, Piotrków Trybunalski, Sieradz

Sterowane przewierty horyzontalne to nowoczesna metoda wśród technologii bezwykopowych. Charakterystyczną cechą, która odróżnia ją od pozostałych metod, jest wykorzystanie przewiertu pilotażowego dokonywanego głowicą wyposażoną w sondę. Sonda pozwala precyzyjnie określić położenie głowicy i na bieżąco kontrolować przebieg przewiertu, a w razie konieczności wykonać korektę trasy.

Wykorzystanie przewiertów sterowanych podczas pracy przy zakładaniu podziemnych instalacji liniowych to ekonomiczne, szybkie i skuteczne rozwiązanie. Metoda ta pozwala uniknąć wielu godzin pracy oraz nie wpływa w znacznym stopniu na utrudnienia funkcjonowania ludzi w danym miejscu.

Przewierty

Przewierty pod drogami i nie tylko

Przewierty sterowane można wykonywać na dowolnym terenie. Mogą być wykorzystywane na terenach miejskich do wykonywania przewiertów pod drogami, chodnikami i torowiskami, jak również na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, pod ciekami wodnymi, a nawet tamami przeciwpowodziowymi. Problemu nie stanowi również ukształtowanie terenu czy skład gleby, w której realizowany będzie przewiert. Ma to jednak znaczenia na etapie planowania pracy, dlatego warto zlecić wykonanie przewiertu fachowcom.

Nasza firma Abdrill ma doświadczenie w wykonywaniu horyzontalnych przewiertów sterowanych oraz przewiertów pod drogami. Usługi realizujemy w Częstochowie, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu.