abdrill

Technologie bezwykopowe

Technologie bezwykopowe to zbiór metod umożliwiających zakładanie, wymianę, naprawę lub modernizację istniejących podziemnych instalacji liniowych. Wśród nich wyróżnić można między innymi przewierty horyzontalne HDD, które są jedną z bardziej nowoczesnych metod i charakteryzują się dużą precyzją. Zastosowanie technologii bezwykopowych pozwala na prowadzenie prac w trudnych warunkach, doskonale sprawdzą się więc na terenach silnie zurbanizowanych, zabytkowych kompleksach miejskich oraz podczas prac na obszarach chronionych. Niewątpliwą zaletą technologii bezwykopowych jest czas pracy, ponieważ nie tylko nie wymagają specjalnego przygotowania placu roboczego, ale również wykorzystywane urządzenia działają w szybkim tempie.

Technologie bezwykopowe

Do czego wykorzystuje się technologie bezwykopowe?

Technologie bewykopowe wykorzystuje się podczas budowy i prac związanych z infrastrukturą podziemną. Zalicza się do niej wszelkie rurociągi, kanalizację, instalację światłowodową czy telekomunikacyjną. Dzięki zastosowaniu metod związanych z bezykopowymi przewiertami możliwe jest zachowanie ładu powierzchniowego, dlatego stanowią one ważną alternatywę dla tradycyjnych wykopów otwartych.

Zbiór technologii bezwykopowych łączy w sobie wiele metod, które sprawdzą się zależnie od uwarunkowania terenu, składu gruntu czy odległości, na jaką przewidziany jest przewiert. Wszystkie jednak łączą w sobie podobne zalety: szybkość, precyzję i bezpieczeństwo pracy.