Czym jest tzw. kret, stosowany przy przewiertach?

Kret to potoczna nazwa maszyny przeciskowej wykorzystywanej w metodzie przecisków pneumatycznych, które należą do grona technologii bezwykopowych. Jest to jedna z prostszych metod umożliwiająca wykonanie tunelów niewielkiej długości pod drogami lub chodnikami. Sposób działania kreta opiera się na wbijaniu stalowych rur w grunt. Pierwszym elementem rury jest stalowy korpus z głowicą, który porusza się do przodu zagęszczając grunt. Ruch urządzenia możliwy jest dzięki młotowi pneumatycznemu zamkniętemu we wnętrzu kreta i napędzanemu sprężonym powietrzem. Za korpusem wciągane są pozostałe rury.

Zobacz również: przewierty pod drogami

Przed rozpoczęciem pracy z kretem należy wykonać dwa otwory, komorę startową i końcową. W pierwszej z nich umieszczane jest całe urządzenie z korpusem oraz wężem, którym dostarczane jest sprężone powietrze. Najczęściej wykorzystywane w tym celu są przewoźne sprężarki. Kret wykonuje wyłącznie przeciski horyzontalne, nie można też nim sterować, a wyłącznie nadać cel.

Przewierty sterowane kontra kret pneumatyczny

Przewierty sterowane łączy z kretem wyłącznie przynależność do technologii bezwykopowych. Przewierty HDD są znacznie bardziej zaawansowaną metodą, która wykorzystywana jest do bardziej skomplikowanych projektów. Największą przewagą nad kretem jest możliwość sterowania trajektorią przewiertu i korygowanie trasy w przypadku napotkania przeszkody. Niektóre urządzenia do przecisków pneumatycznych również wyposażone są w sondę do określania ich położenia, jednak nie ma możliwości zmiany toru przemieszczania, krety poruszają się wyłącznie w przód i w tył.

Zobacz także: Ekonomiczne aspekty stosowania technik bezwykopowych

Z wykorzystaniem zarówno kretów, jak i przewiertów sterowanych możliwe jest wykonanie rurociągu lub przeciągnięcia kabli pod drogami, ścieżkami i chodnikami. Obie metody można więc z powodzeniem stosować na obszarach zurbanizowanych. W tym przypadku przewierty sterowane jednak również mają przewagę, ponieważ wykonywane są z poziomu gruntu, nie trzeba wcześniej przeprowadzać prac ziemnych. Dodatkowo dzięki możliwości sterowania trasą przewiertu nie ma problemu z ominięciem istniejących już podziemnych instalacji liniowych. Praca jest więc wykonana precyzyjnie i nie generuje kosztownych kolizji.