Ekonomiczne aspekty stosowania technik bezwykopowych

Zakładanie nowych lub renowacja istniejących linii podziemnej infrastruktury często wiąże się z dodatkowymi pracami, na przykład wykonywaniem wykopów, rozbieraniem chodników, niszczeniem nawierzchni ulic lub odwadnianiem. Dotyczy to przede wszystkim projektów realizowanych konwencjonalną metodą, czyli odkrytymi wykopami. Sporo pracy, a więc i pieniędzy, pozwala zaoszczędzić wykorzystanie technik bezwykopowych. W ich przypadku nie ma konieczności wykonywania wielu powyżej wymienionych prac, co jest ich ogromną zaletą ekonomiczną.

Zobacz również: przewierty pod drogami

Warto zauważyć, że to głównie z uwagi na brak konieczności wykonywania dodatkowych prac metody technologii bezwykopowych są korzystniejsze pod względem finansowym. Oszczędności związane z wykorzystaniem tych metod nie kończą się jednak na wyżej wymienionych czynnościach. Można do nich zaliczyć również brak konieczności deskowania ścian wykopów, zagęszczania i utwardzania podłoża pod instalowanymi rurami, wywożenia urobku lub przywożenia dodatkowego kruszywa, jeśli projekt realizowany jest w gruncie sypkim.

Jaki jest koszt wykonania przewiertu sterowanego?

Na tle technologii bezwykopowych metoda przewiertu sterowanego wyróżnia się wieloma zaletami. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo posiadania wszystkich plusów ekonomicznych pozostałych metod, to jednak cena nie jest najbardziej atrakcyjna. Przynajmniej z pozoru. Na koszt realizacji projektu przewiertem HDD wpływa wiele czynników: długość i średnica tunelu, jakość wykorzystanych i ilość zużytych materiałów, warunki geologiczne, środowiskowe oraz sąsiedztwo infrastruktury i zabudowań. Poszczególne kwoty mogą różnić się nawet w zależności od regionu kraju, w jakim są wykonywane.

Zobacz również: Przy układaniu jakich instalacji stosuje się przewierty sterowane?

Przewierty HDD mogą wydawać się kosztowne z uwagi na fakt, że wykorzystują zaawansowane urządzenia, które nie należą do najtańszych. Na szczęście takie projekty zlecane są podwykonawcom, dlatego nie ma konieczności inwestowania w drogi sprzęt. Delegowanie realizacji całego projektu lub jego poszczególnych etapów wbrew pozorom pozwala dużo zaoszczędzić. Mowa tu głównie o kosztach roboczogodzin pracowników, którzy w innym przypadku musieliby poświęcić wiele czasu na wykonanie tradycyjnego wykopu, oraz odbudowie rozebranej infrastruktury. Dzięki wykorzystaniu przewiertów sterowanych bezpieczne są też istniejące już sieci podziemne, nie grozi im uszkodzenie, a więc i koszty związane z ich odbudową. Metoda przewiertów HDD oszczędza jednak też znacznie cenniejsze rzeczy niż pieniądze, to przede wszystkim czas oraz środowisko naturalne.