Przy układaniu jakich instalacji stosuje się przewierty sterowane?

Przewierty sterowane powszechnie wykorzystywane są do zakładania instalacji przesyłowych, jednak technologia ta jest na tyle uniwersalna, że sprawdza się właściwie przy każdym projekcie bezwykopowym. Za pomocą przewiertów HDD wykonywane są rurociągi, przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazociągi, instalacje ciepłownicze, światłowody, tunele dla kabli i przewodów i wiele innych. Umożliwiają sprawną pracę z różnymi materiałami, przeciągane rury mogą być wykonane z kamionki, stali, PE lub HDPE.

Zobacz również: przewierty pod drogami

Uniwersalność przewiertów sterowanych polega też na parametrach tuneli, jakie mogą być realizowane dzięki tej technologii. Średnice przewiertów mogą osiągać do 2000 mm, natomiast długość pojedynczego przejścia sięga nawet kilkuset metrów. Nie bez znaczenia jest również kształt trajektorii trasy, może być ona prowadzona łańcuchowo po łuku lub składająca się z odcinków krzywoliniowych. Dzięki temu bez problemu omijane są przeszkody.

W jakich miejscach realizowane są przewierty sterowane?

Wykonywanie przewiertów sterowanych możliwe jest praktycznie wszędzie, gdzie zmieści się urządzenie wiertnicze. Nie jest to duże utrudnienie, ponieważ wiertnice występują w różnych rozmiarach i o różnych mocach, dlatego użycie technologii przewiertów możliwe jest nawet w ciasnych uliczkach, na terenach silnie zurbanizowanych lub atrakcyjnych przyrodniczo.

Czytaj również: Czym jest tzw. kret, stosowany przy przewiertach?

Przewierty sterowane wykorzystywane są do zakładania instalacji niezbędnych do codziennego funkcjonowania człowieka, dlatego często realizowane są w miastach lub na obszarach mocno zaludnionych. Sprawdzają się tam doskonale, ponieważ ich użycie nie stanowi utrudnienia dla ruchu pieszych, samochodów ani komunikacji miejskiej. Dzięki temu, że nie naruszają infrastruktury miejskiej, ani nie powodują znaczącego ograniczenia ruchu w miejscu wykonywania prac, są bardzo opłacalne pod względem ekonomicznym. Nawet jeśli wykonanie przewiertu HDD w porównaniu z inną metodą bezwykopową wydaje się droższe, to ostateczny rachunek zysków i strat wypada na korzyść technologii HDD.